สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำศูนย์

กิจกรรม

งานวิชาการ

โครงการ

HSK YCT

กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีนโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2557

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK

วันสอบ

เปิดรับสมัคร--ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ

วันที่ 11 มกราคม

วันเสาร์

วันที่ 18 พฤศจิกายน--วันที่ 13 ธันวาคม  ..2013

 

วันที่ 16 มีนาคม

วันอาทิตย์

วันที่ 13 มกราคม--วันที่ 14 กุมภาพันธ์   ..2014

จัดสอบHSKK

วันที่ 10 พฤษภาคม

วันเสาร์

วันที่ 10 มีนาคม--วันที่ 8 เมษายน   ..2014

จัดสอบHSKK

วันที่ 14 มิถุนายน

วันเสาร์

วันที่ 17 เมษายน--วันที่ 16 พฤษภาคม  ..2014

 

วันที่ 17 สิงหาคม

วันอาทิตย์

วันที่ 16 มิถุนายน--วันที่ 18 กรกฎาคม  ..2014

 

วันที่ 11 ตุลาคม

วันเสาร์

วันที่ 11 สิงหาคม--วันที่ 12 กันยายน ค..2014

จัดสอบHSKK

วันที่ 6 ธันวาคม

วันเสาร์

วันที่ 6 ตุลาคมวันที่ 7 พฤศจิกายน ค..2014

จัดสอบHSKK

การเขียนจะมีระดับ1--ระดับ6       การพูดจะแบ่งเป็น ตัน กลาง สูง

ด้วยเนื่องติดเทศกาลวันสงกรานต์ ทางสถาบันขอเปลี่ยนวันปิดรับสมัครรอบพฤษภาคมเป็นวันที่ 8 เมษายน ส่วนธนาณัติต้องมาถึงภายในวันที่ 10 เมษายน หลังจากวันที่ 10 เป็นต้นไปทางสถาบันจะไม่รับถือว่าเป็นโมฆะ ขออภัยในความไม่สะดวก

  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาYCT

วันสอบ

เปิดรับสมัคร--ปิดรับสมัคร

วันที่ 22 มีนาคม

วันเสาร์

วันที่ 20 มกราคม--วันที่ 21 กุมภาพันธ์   ..2014

วันที่ 15 พฤศจิกายน

วันเสาร์

วันที่ 15 กันยายน วันที่ 17 ตุลาคม  ..2014

การเขียนจะมีระดับ1—ระดับ 4

1.หมายเหตุ:ภายหลังการสอบเสร็จสิ้นแล้ว 30 วัน ผู้สมัครสอบผลการสอบได้ที่เว็บไซต์โดยกรอกหมายเลขในบัตรประจำตัวผู้สอบและชื่อ-สกุลผู้สมัครสอบเพื่อตรวจสอบผลการสอบ

เว็บไซต์: http://www.chinesetest.cn

2.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน : อาจารย์จาง เสี่ยวเชี่ยน  อาจารย์หยวน รุ่ย

หมายเลขโทรศัพท์  : 02-218-4915     แฟกซ์ : 02-218-4915

อีเมลHSKCICU@163.com

ที่อยู่ส่งไปรษณีย์สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมwww.confucius.chula.ac.th

 

ใบสมัคร HSK (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดการสมัครสอบ HSK(ดาวน์โหลด)

ใบสมัคร YCT (ดาวน์โหลด)

รายละเอียดการสมัครสอบ YCT(ดาวน์โหลด)

คู่มือชี้แนะการสมัครสอบ HSK&YCT ทางอินเตอร์เน็ท(ดาวน์โหลด)